Tel/Fax: 021/4750-800; 4750-804 21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 9 E-mail: office@maxico.rs

BACKLIGHT

Najefikasniji medij današnjice

Vizuelno oglašavanje daje najbolje rezultate i privlači daleko najveću pažnju, a bilbordi su u toj oblasti bez premca, u samom vrhu ponude, sa neograničenim mogućnostima. Dodatni motiv za oglašavanje putem bilborda koje nudi kompanija “Maxim&Co” je daleko niža cena u odnosu na, recimo, televizijsko oglašavanje, ali i duže vreme trajanja kampanje i veći broj korisnika reklamnih poruka.


Posebna prednost korišćenja bilborda je i precizno geografsko targetovanje javnosti, odnosno ciljanih klijenata, u tačno određenim delovima grada, na tačno određenim lokacijama, po želji i potrebi.