Tel/Fax: 021/4750-800; 4750-804 21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 9 E-mail: office@maxico.rs

CITY LIGHT

Na autobuskim stajalištima

Kompanija ''Maxim & Co.'' raspolaže sa 172 autobuska stajališta na teritoriji Novog Sada, na kojima je postavljeno 308 dvostranih prosvetljenih citylight medija, pozicioniranih tako da obezbeđuju maksimalni efekat spoljnog oglašavanja na ciljne grupe različitih profila.


Citylight pano spada u specifičnu kategoriju OOH medija „street furniture“ – kategoriju koja beleži najveći rast u sektoru ''outdoor'' oglašavanja, jer zadovoljava mnogo širi opseg marketinških intencija od klasičnih ''outdoor'' medija velikog formata.